Tag: Nhung Hươu khô thái lát

Nhung Hươu khô thái lát (100g)