Nhung Hươu khô thái lát (100g)

Nhung Hươu Yên Ngựa sấy khô thái lát. Hút chân không, mỗi bịch nặng 100g.

Nhung Hươu khô thái lát (100g)