Nhung gác sào 1

Nhung mơ phân nhánh 2, mỗi cặp nặng trên 400g (4 lạng).

Nhung say khi cắt được vết cắt bằng cao xương hươu, sau đó hút chân không và giữ lạnh dưới -18 độ nên đảm bảo nhung tươi, chất lượng tốt nhất thị trường.

Nhung gác sào 1